TIETOTURVAKARTOITUS

Tietoturvakartoituksessa käymme läpi ja dokumentoimme yrityksesi tietoturvan käytännöt ja nykytilan. Saat selkeät ohjeet ja ehdotukset jatkoa varten.

YRITYKSEN TIETOTURVAKARTOITUS

Tietoturvan kanssa ennaltavarautuminen on kaikkein tärkeintä. Tietoturvakartoituksemme auttaa sinua ymmärtämään yrityksesi tietoturvan vahvuudet ja heikkoudet. Tarjoamamme tietoturvakartoitus perustuu luottamukselliseen keskusteluun ja järjestelmien tarkistukseen soveltuvin osin.

Tietoturvakartoituksessa saat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin.

Mikä yrityksemme tietoturvan nykytila on?
Mitä voimme tehdä parantaaksemme tietoturvaa?
Onko pilvipalveluidemme käyttö turvallista?

MITÄ HAITTAA HUONOSTA TIETOTURVASTA ON?

Tietoturvan kanssa ennalta varautuminen on kaikkein tärkeintä. Tietoturvan kanssa hankaluus on siinä, että usein se tulee näkyväksi vasta kun jotain sattuu. Tietomurron sattuessa yrityksen liiketoiminta voi keskeytyä päiviksi tai jopa viikoiksi.

Huonosti hoidettu tietoturva voi aiheuttaa mainehaittaa, taloudellisia seuraamuksia, kilpailuaseman heikentymistä, laillisia seuraamuksia, palveluiden poistamisen verkosta tai pahimmillaan johtaa liiketoiminnan keskeytymiseen.

Tämän vuoksi on tärkeää ottaa asia omiin käsiin ja sitoutua tietoturvan ylläpitämiseen koko yrityksen henkilökunnan voimin. Selkeästi jaetut vastuut ja avoin kommunikointi auttavat huomaamaan riskejä.

PIENEN YRITYKSEN TIETOTURVAKARTOITUS

Tarjoamme kustannustehokkaan kartoituksen, josta saat nopeasti konkreettista hyötyä. Meillä on kokemusta tietoturvasta, koska olemme toimineet IT-palveluiden parissa vuodesta 1992 lähtien.

Tarjoamamme tietoturvakartoitus on tarkoitettu pienille 2-30 hengen yrityksille. Emme tee raskaita penetraatiotestauksia ja koodin läpikäyntejä, jätämme nämä suosiolla muille toimijoille. Me tartumme käytännön asioihin, joilla voidaan nopeasti vaikuttaa yrityksen päivittäiseen tietoturvaan.

Tietoturvakartoitukseen sisältyy:
Microsoft 365 -palvelun tietoturvan tila 
Yrityksen datan tietoturva
Verkkoympäristön läpikäynti
Työasemien ja mobiliilaitteiden tietoturvan läpikäynti
Yrityksen tietoturvapolitiikka

Hinta alkaen 890 € + alv.

Tietoturvakartoituksen toteuttamiseksi tarvitsemme väliaikaisen pääsyn M365-palveluihin sekä mahdollisesti kartoitukseen sisällytettäville palvelimille tai muihin järjestelmiin. Yhteisessä kahden tunnin keskustelussa käymme läpi yrityksesi tietoturvapolitiikan ja -käytännöt sekä laiteympäristön. Keskustelu käydään useimmiten etäyhteydellä.